Address Details
EOA

0x07c633da466D4A1DE0C30fC199eca7AF84d9733f

Balance
( )
Locked CELO Balance
0.00 CELO
Voting CELO Balance
0.00 CELO
Pending Unlocked Gold
0.00 CELO
Tokens
Fetching tokens...
Transactions
0 Transactions
Transfers
0 Transfers
Gas Used
Fetching gas used...

Celo Info

Associated address
Zanshin-v0 Zanshin-v0 (0x474df0–96f0ff)
Name
Zanshin-v0
Metadata URL
https://metadata.zanshindojo.org/v0_metadata.json
Type
validator
Attestations requested
17455
Attestations fulfilled
13398
Nonvoting Locked CELO
0 CELO
Locked CELO
0 CELO
Score
99.99724996207%
Affiliation
Zanshin Dojo Zanshin ..jo (0x8eb004–00756d) (1)
Validator signer
0x8d91CCa3A3F283778be77de2BAA856EeFD5B1c3a 0x8d91cc–5b1c3a